Danh sách đăng ký sử dụng phần mềm

#
Tên đăng ký
Cơ quan, Đơn vị
Ngày đăng ký
Ngày cập nhật
 
Quan Thị Hồng Nhung
Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang
15/08/20
15/08/21
 
Lại Hồng Thanh
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường
15/08/20
14/08/25
 
Lê Thanh Thủy
Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Bộ Tài chính
15/08/20
15/08/23
 
Lê Thanh Thủy
Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Bộ Tài chính
15/08/20
15/08/23
 
Võ Thu Tùng
Sở Y tế, Thành phố Đà Nẵng
15/08/20
14/08/25
 
Võ Thu Tùng
Sở Y tế, Thành phố Đà Nẵng
15/08/20
14/08/25
 
Lê Văn Hiền
Cục Thuế tỉnh Phú Yên, Bộ Tài chính
15/08/20
15/08/21
 
Nguyễn Hùng Dũng
Trung tâm Phát triển quỹ đất, Tỉnh Phú Yên
15/08/20
15/08/23
 
Lê Quang Quách
Cục Thuế tỉnh Phú Yên, Bộ Tài chính
15/08/20
15/08/21
 
Ban quản lý các khu công nghiệp
Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Tỉnh Thái Nguyên
15/08/20
15/08/21
 
Trần Ngọc Long
Xã Hướng Hóa, Tình Quảng Bình
15/08/20
15/08/23
 
Trần Ngọc Long
Xã Hướng Hóa, Tình Quảng Bình
15/08/20
15/08/23
 
TEST1
TEST1, TEST1
15/08/20
15/08/21
 
Lê Văn Hiền
Cục Thuế tỉnh Phú Yên, Bộ Tài chính
15/08/20
15/08/21
 
Nguyễn Ngọc Quang
Phường Hội Thương, Tỉnh Gia Lai
15/08/20
15/08/23
 
Lò Văn Dung
Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La
15/08/20
15/08/21
 
Võ Tấn Hà
Sở Xây dựng, Thành phố Đà Nẵng
15/08/20
14/08/25
 
Phan Đức Cường
Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Tỉnh Thái Nguyên
15/08/20
15/08/21
 
Trần Thanh Chường
Văn phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
15/08/20
15/08/21
 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
15/08/20
15/08/21
 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
15/08/20
15/08/21
 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa
15/08/20
15/08/23
 
Bùi Thị Thanh Thủy
Phòng Hành chính tư pháp, Tỉnh Bình Phước
15/08/20
15/08/23
 
Bùi Thị Thanh Thủy
Phòng Hành chính tư pháp, Tỉnh Bình Phước
15/08/20
15/08/23
 
Ủy ban nhân dân xã Kim Xá
Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
15/08/20
15/08/21
 
Kiều Xuân Hải
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Tỉnh Long An
15/08/20
14/08/25
 
Kiều Xuân Hải
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Tỉnh Long An
15/08/20
15/08/23
 
Nguyễn Văn Thiện
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu, Bộ Tư pháp
14/08/20
14/08/23
 
Nguyễn Văn Thiện
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu, Bộ Tư pháp
14/08/20
14/08/23
 
Nguyễn Văn Thiện
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu, Bộ Tư pháp
14/08/20
14/08/23
 
Nguyễn Văn Thiện
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu, Bộ Tư pháp
14/08/20
14/08/23
 
Ủy ban nhân dân phường Tây Sơn
Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
14/08/20
14/08/23
 
Nguyễn Hữu Hướng
Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
14/08/20
14/08/23
 
Trần Trung Đông
Văn phòng tỉnh, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
14/08/20
14/08/21
 
Nguyễn Hữu Hướng
Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
14/08/20
14/08/23
 
Huỳnh Thị Ánh
Phòng Hành chính sự nghiệp, Thành phố Đà Nẵng
14/08/20
13/08/25
 
Hoàng Y Byới
Xã Kon Thụp, Tỉnh Gia Lai
14/08/20
14/08/23
 
Huỳnh Ngô Tùng Điệp
Phòng Tài chính - Kế hoạch, Tỉnh Gia Lai
14/08/20
14/08/23
 
Kiều Xuân Hải
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Tỉnh Long An
14/08/20
14/08/23
 
Kiều Xuân Hải
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Tỉnh Long An
14/08/20
14/08/23
 
Lò Quang Tú
Văn phòng Ủy ban, Ủy ban Dân tộc
14/08/20
14/08/23
 
Phạm Thị Ngọc Thu
Sở Tài chính, Thành phố Đà Nẵng
14/08/20
13/08/25
 
Nguyễn Duy Vỹ
Phòng Văn hóa và thông tin, Tỉnh Bình Phước
14/08/20
14/08/23
 
Phạm Văn Lệ
Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
14/08/20
14/08/21
 
Nguyễn Tuấn Vũ
BQLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh Vĩnh Phúc
14/08/20
14/08/21
 
Lê Thị Thanh Xuân
Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường
14/08/20
13/08/25
 
Kiều Xuân Hải
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Tỉnh Long An
14/08/20
14/08/23
 
Lê Anh Tuấn
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai, Bộ Tư pháp
14/08/20
14/08/23
 
Lâm Mê Rinh
Phòng Dân tộc, Tỉnh Sóc Trăng
14/08/20
14/08/21
 
Trần Xuân Lại
Ban QL rừng phòng hộ, Tỉnh Lào Cai
14/08/20
14/08/21