Danh sách đăng ký sử dụng phần mềm

#
Tên đăng ký
Cơ quan, Đơn vị
Ngày đăng ký
Ngày cập nhật
 
Nguyễn Tuấn Biên
Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Lạc, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/23
 
Nguyễn Tuấn Biên
Bảo hiểm Xã hội huyện Yên Lạc, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/23
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư (M)
Sở Kế hoạch và Đầu tư (M), Tỉnh Gia Lai
31/03/20
31/03/23
 
Lê Hữu Tuấn
Vụ Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Nguyễn Thị Lệ Hoa
Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Vũ Trọng Thành
Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi Trường
31/03/20
30/03/25
 
Đinh Hữu Hòa
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh Gia Lai
31/03/20
31/03/23
 
Hồ Phước Thành
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh Gia Lai
31/03/20
31/03/23
 
Lê Thành Hưng
Sở Giao thông - Vận tải, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Lại Hồng Thanh
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường
31/03/20
30/03/25
 
Phạm Công Thành
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh Gia Lai
31/03/20
31/03/23
 
Trường Cao đẳng Thống kê II
Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
31/03/20
31/03/21
 
Trường Cao đẳng Thống kê II
Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
31/03/20
31/03/21
 
Hồ Phước Thành
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh Gia Lai
31/03/20
31/03/23
 
Nguyễn Quốc Thanh
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Cà Mau
31/03/20
30/03/25
 
Mai Thị Nữ
Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin y tế, Bộ Y tế
31/03/20
31/03/23
 
Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/23
 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An
Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Vũng Tàu
Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
31/03/20
31/03/21
 
Hồ Phước Thành
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh Gia Lai
31/03/20
31/03/23
 
Nguyễn Thị Lệ Hoa
Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Nguyễn Hà Bắc
Sở Công thương, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Sở Du lịch
Sở Du lịch, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
31/03/20
31/03/21
 
Bảo hiểm xã hội quận 2
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Bảo hiểm xã hội quận 2
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Nguyễn Văn Công
Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
31/03/20
31/03/21
 
Nguyễn Văn Công
Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
31/03/20
31/03/21
 
Trần Đình Tuấn
Sở Khoa học và Công nghệ, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Hồ Văn Minh
Bảo hiểm Xã hội quận Liên Chiểu, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Lý Phí Giá
Xã Pa Ủ, Tỉnh Lai Châu
31/03/20
31/03/23
 
Nguyễn Vũ Hoài Thanh
Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
31/03/20
31/03/21
 
Lê Kim Tuấn
Sở Tài chính, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Phạm Đức Quang
Sở Khoa học và Công nghệ, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Đào Quốc Hùng
Phòng Hệ thống thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường
31/03/20
30/03/25
 
Lê Hữu Tuấn
Vụ Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Lê Mến
Phòng Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Lê Anh Tuấn
Lê Anh Tuấn, Bộ Giao thông vận tải
31/03/20
31/03/21
 
Lê Anh Tuấn
Lê Anh Tuấn, Bộ Giao thông vận tải
31/03/20
31/03/21
 
Hoàng Quốc Trung
Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
31/03/20
31/03/21
 
Hoàng Quốc Trung
Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
31/03/20
31/03/21
 
Phan Quang Châu
Sở Tư pháp, Tỉnh Tiền Giang
31/03/20
31/03/23
 
Phan Quang Châu
Sở Tư pháp, Tỉnh Tiền Giang
31/03/20
31/03/23
 
Trường Mầm non Cẩm Nhung
Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Nguyễn Hải Dương
Sở Ngoại vụ, Tỉnh Nghệ An
31/03/20
31/03/21
 
Đào Thị Hồng
Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo
31/03/20
31/03/21
 
Ban Dân tộc
Ban Dân tộc, Tỉnh Sóc Trăng
31/03/20
31/03/21
 
Ban Dân tộc
Ban Dân tộc, Tỉnh Sóc Trăng
31/03/20
31/03/21
 
Võ Viết Quang
Phòng Giám định BHYT, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Sở Xây dựng
Sở Xây dựng, Tỉnh Đồng Tháp
31/03/20
31/03/21