Danh sách đăng ký sử dụng phần mềm

#
Tên đăng ký
Cơ quan, Đơn vị
Ngày đăng ký
Ngày cập nhật
 
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Vũng Tàu
Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
31/03/20
31/03/21
 
Hồ Phước Thành
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh Gia Lai
31/03/20
31/03/23
 
Nguyễn Thị Lệ Hoa
Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Nguyễn Hà Bắc
Sở Công thương, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Sở Du lịch
Sở Du lịch, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
31/03/20
31/03/21
 
Bảo hiểm xã hội quận 2
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Bảo hiểm xã hội quận 2
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Nguyễn Văn Công
Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
31/03/20
31/03/21
 
Nguyễn Văn Công
Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
31/03/20
31/03/21
 
Trần Đình Tuấn
Sở Khoa học và Công nghệ, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Hồ Văn Minh
Bảo hiểm Xã hội quận Liên Chiểu, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Lý Phí Giá
Xã Pa Ủ, Tỉnh Lai Châu
31/03/20
31/03/23
 
Nguyễn Vũ Hoài Thanh
Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
31/03/20
31/03/21
 
Lê Kim Tuấn
Sở Tài chính, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Phạm Đức Quang
Sở Khoa học và Công nghệ, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Đào Quốc Hùng
Phòng Hệ thống thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường
31/03/20
30/03/25
 
Lê Hữu Tuấn
Vụ Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Lê Mến
Phòng Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Lê Anh Tuấn
Lê Anh Tuấn, Bộ Giao thông vận tải
31/03/20
31/03/21
 
Lê Anh Tuấn
Lê Anh Tuấn, Bộ Giao thông vận tải
31/03/20
31/03/21
 
Hoàng Quốc Trung
Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
31/03/20
31/03/21
 
Hoàng Quốc Trung
Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
31/03/20
31/03/21
 
Phan Quang Châu
Sở Tư pháp, Tỉnh Tiền Giang
31/03/20
31/03/23
 
Phan Quang Châu
Sở Tư pháp, Tỉnh Tiền Giang
31/03/20
31/03/23
 
Trường Mầm non Cẩm Nhung
Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Nguyễn Hải Dương
Sở Ngoại vụ, Tỉnh Nghệ An
31/03/20
31/03/21
 
Đào Thị Hồng
Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo
31/03/20
31/03/21
 
Ban Dân tộc
Ban Dân tộc, Tỉnh Sóc Trăng
31/03/20
31/03/21
 
Ban Dân tộc
Ban Dân tộc, Tỉnh Sóc Trăng
31/03/20
31/03/21
 
Võ Viết Quang
Phòng Giám định BHYT, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Sở Xây dựng
Sở Xây dựng, Tỉnh Đồng Tháp
31/03/20
31/03/21
 
Đào Thị Hồng
Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo
31/03/20
31/03/21
 
Phùng Đăng Hiếu
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường
31/03/20
30/03/25
 
Huỳnh Thị Thu Vân
Sở Nội vụ, Tỉnh Sóc Trăng
31/03/20
31/03/21
 
Trần Văn Bình
Phường 2, Tỉnh Long An
31/03/20
31/03/23
 
Nguyễn Tiến Mẫn
Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi Trường
31/03/20
31/03/23
 
Nguyễn Anh Tú
Cục Quản lý đường bộ I, Bộ Giao thông Vận tải
31/03/20
31/03/21
 
Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/23
 
Nguyễn Anh Tú
Cục Quản lý đường bộ I, Bộ Giao thông Vận tải
31/03/20
31/03/21
 
Nguyễn Quốc Thanh
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Cà Mau
31/03/20
30/03/25
 
Nguyễn Quốc Thanh
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Cà Mau
31/03/20
30/03/25
 
Ngô Thị Thanh Vân
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường
31/03/20
30/03/25
 
Trần Văn Bình
Phường 2, Tỉnh Long An
31/03/20
31/03/23
 
Trần Văn Đoài
Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường
31/03/20
30/03/25
 
Hồ Văn Minh
Bảo hiểm Xã hội quận Liên Chiểu, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Hồ Văn Minh
Bảo hiểm Xã hội quận Liên Chiểu, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Chánh Văn phòng Nguyễn Minh Châu
Văn phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Nguyễn Thị Thuận
Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Ngô Nữ Quỳnh Trang
Sở Y tế, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25