Danh sách đăng ký sử dụng phần mềm

#
Tên đăng ký
Cơ quan, Đơn vị
Ngày đăng ký
Ngày cập nhật
 
Nguyễn Thị Sáu
TT Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Tỉnh Bình Phước
31/03/20
31/03/23
 
Phòng Văn hóa - Thông tin
Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
31/03/20
31/03/23
 
Ủy ban nhân dân xã Thạnh An
Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An
31/03/20
31/03/23
 
Ủy ban nhân dân xã Thạnh An
Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An
31/03/20
31/03/23
 
Ủy ban nhân dân xã An Lạc Tây
Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
31/03/20
31/03/21
 
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Đồng Nai
31/03/20
31/03/23
 
Phạm Thế Hòa
Phòng Thanh tra - Kiểm tra, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Phạm Thế Hòa
Phòng Thanh tra - Kiểm tra, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Phòng Văn hóa và Thông tin
Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
31/03/20
31/03/23
 
Nguyễn Thanh Bình
Vụ Khách sạn, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
31/03/20
27/09/20
 
Lê Thị Song An
Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Long An
31/03/20
31/03/21
 
Phòng Văn hóa và Thông tin
Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai
31/03/20
31/03/23
 
Lê Thị Song An
Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Long An
31/03/20
31/03/21
 
Phan Nguyên Vị Thuỷ
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Phan Nguyên Vị Thuỷ
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Đỗ Hữu Mạnh
Thanh tra, Tỉnh Vĩnh Phúc
31/03/20
31/03/21
 
Vũ Thị Lan
Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường
31/03/20
30/03/25
 
Ủy ban nhân dân xã An Lạc Tây
Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
31/03/20
31/03/21
 
Đinh Quốc Tuấn
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Tỉnh Thái Nguyên
31/03/20
31/03/21
 
Trần Thị Chinh
Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Tỉnh Lào Cai
31/03/20
31/03/21
 
Lý Thị Thanh Thúy
Bảo hiểm Xã hội Gò Vấp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Lý Thị Thanh Thúy
Bảo hiểm Xã hội Gò Vấp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Đặng Văn Hưng
Phòng Nội vụ, Tỉnh Tuyên Quang
31/03/20
31/03/21
 
Bùi Văn Tuấn
Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường
31/03/20
30/03/25
 
Sở Xây dựng (M)
Sở Xây dựng (M), Tỉnh Gia Lai
31/03/20
31/03/23
 
Nguyễn Thanh Tường
TT Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Tỉnh Bình Phước
31/03/20
31/03/23
 
Nguyễn Xuân Thanh
Phòng Nội vụ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
31/03/20
31/03/21
 
Nguyễn Thị Loan
Phòng Thanh tra - Kiểm tra, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Giám đốc Phan Văn Mến
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Sở Xây dựng (M)
Sở Xây dựng (M), Tỉnh Gia Lai
31/03/20
31/03/23
 
Phòng Kinh tế
Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
31/03/20
31/03/21
 
Vũ Thị Thu Hà
Cục Thống kê thành phố Hà nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
31/03/20
31/03/21
 
Lê Văn Khanh
Bảo hiểm Xã hội Bảo Thắng, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Nguyễn Thái Hưng
Văn phòng Hội đồng nhân dân, Tỉnh Sơn La
31/03/20
31/03/21
 
Nguyễn Thái Hưng
Văn phòng Hội đồng nhân dân, Tỉnh Sơn La
31/03/20
31/03/21
 
Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa
31/03/20
31/03/23
 
Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa
31/03/20
31/03/23
 
Sở Xây dựng
Sở Xây dựng, Tỉnh Gia Lai
31/03/20
31/03/23
 
Bảo hiểm xã hội quận 9
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Phạm Thanh Hải
Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Sở Xây dựng
Sở Xây dựng, Tỉnh Gia Lai
31/03/20
31/03/23
 
Nguyễn Thủy Lan
Ban Kế hoạch - Tài chính, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/23
 
Phùng Tuấn Anh
Sở Công thương, Tỉnh Thái Nguyên
31/03/20
31/03/21
 
Vũ Thị Thu Hà
Cục Thống kê thành phố Hà nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
31/03/20
31/03/21
 
Nguyễn Thanh Tùng
Ban Tổ chức cán bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/23
 
Nguyễn Thanh Tùng
Ban Tổ chức cán bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/23
 
Mai Thị Kim Quê
Phòng Tài chính - Kế hoạch, Tỉnh Tuyên Quang
31/03/20
31/03/23
 
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Tiền Giang
31/03/20
31/03/23
 
Lữ Duy Thanh
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Sóc Trăng
31/03/20
31/03/21
 
Lê Kim Tuấn
Sở Tài chính, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25