Danh sách đăng ký sử dụng phần mềm

#
Tên đăng ký
Cơ quan, Đơn vị
Ngày đăng ký
Ngày cập nhật
 
Ủy ban nhân dân xã Ia O
Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai
05/12/20
04/12/25
 
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
05/12/20
05/12/21
 
User 3
Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội
05/12/20
05/12/21
 
Trần Quốc Trung
Bảo hiểm Xã hội huyện Lai Vung, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
05/12/20
04/12/25
 
Đỗ Xuân Trường
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Tỉnh Quảng Ninh
05/12/20
05/12/21
 
Ngô Duy Đông
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Tỉnh Thái Nguyên
05/12/20
05/12/21
 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH LIÊU
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH LIÊU, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
05/12/20
05/12/21
 
Lê Thị Chúc
Bảo hiểm Xã hội huyện Tam Nông, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
05/12/20
04/12/25
 
Bảo hiểm xã hội huyện Tam Bình
Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
05/12/20
04/12/25
 
Bảo hiểm xã hội huyện Tam Bình
Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
05/12/20
04/12/25
 
Phó Giám đốc Lục Thị Việt Hằng
Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
05/12/20
04/12/25
 
Phó Giám đốc Lục Thị Việt Hằng
Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
05/12/20
04/12/25
 
Bảo hiểm xã hội huyện Tân Phú Đông
Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
05/12/20
04/12/25
 
Bảo hiểm xã hội huyện Tân Phú Đông
Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
05/12/20
04/12/25
 
Phó Giám đốc Dương Thanh Sơn
Bảo hiểm Xã hội huyện Krông Bông, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
05/12/20
04/12/25
 
Đàm Đức Tuấn
Phòng Công nghệ thông tin, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
05/12/20
04/12/25
 
Đàm Đức Tuấn
Phòng Công nghệ thông tin, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
05/12/20
04/12/25
 
Vũ Kim Sách
Bảo hiểm Xã hội huyện Thanh Miện, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
05/12/20
04/12/25
 
Vũ Kim Sách
Bảo hiểm Xã hội huyện Thanh Miện, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
05/12/20
04/12/25
 
Lương Hữu Dũng
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường
05/12/20
04/12/25
 
Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Miện
Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
05/12/20
04/12/25
 
Nguyễn Văn Tuyên
Xã Ia O, Tỉnh Gia Lai
05/12/20
04/12/25
 
Vũ Thị Phượng
Xã Ia O, Tỉnh Gia Lai
05/12/20
04/12/25
 
Ủy ban nhân dân phường Tây Sơn
Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
05/12/20
05/12/23
 
Trường THPT Minh Đạm
Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
05/12/20
05/12/21
 
Trần Thị Châu
Trường THPT Minh Đạm, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
05/12/20
05/12/21
 
Nguyễn Thị Nguyệt
Bảo hiểm Xã hội huyện Thanh Miện, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
05/12/20
04/12/25
 
Mai Tuấn Nam
Phòng Cấp sổ thẻ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
05/12/20
04/12/25
 
Mai Tuấn Nam
Phòng Cấp sổ thẻ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
05/12/20
04/12/25
 
Vũ Văn Quynh
Xã Phạm Kha, Tỉnh Hải Dương
05/12/20
05/12/21
 
Vũ Văn Thủy
Xã Tứ Cường, Tỉnh Hải Dương
05/12/20
05/12/21
 
Cù Thu Anh
Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp
05/12/20
05/12/23
 
Trần Bửu Nhân
Phòng Nội chính, Tỉnh Cà Mau
05/12/20
04/12/25
 
Lê Thành Long
Bảo hiểm Xã hội Quận Hà Đông, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
05/12/20
04/12/25
 
Hoàng Khắc Thành
Bảo hiểm Xã hội huyện Thiệu Hóa, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
05/12/20
04/12/25
 
Hoàng Khắc Thành
Bảo hiểm Xã hội huyện Thiệu Hóa, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
05/12/20
04/12/25
 
Ủy ban nhân dân Xã Bình Hòa
Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định
05/12/20
05/12/21
 
Võ Quốc Hưng
Trường THPT Đoàn Ngọc Tố, Tỉnh Sóc Trăng
05/12/20
05/12/21
 
Ủy ban nhân dân Xã Bình Hòa
Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định
05/12/20
05/12/21
 
Ủy ban nhân dân Xã Bình Hòa
Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định
05/12/20
05/12/21
 
Nguyễn Bùi Phú
Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Tư pháp
05/12/20
05/12/21
 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Sở Y tế, Tỉnh Khánh Hòa
05/12/20
05/12/23
 
Ủy ban nhân dân thị trấn Quỹ Nhất
Huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định
05/12/20
05/12/21
 
Huỳnh Văn Minh
Bảo hiểm Xã hội huyện Tân Hồng, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
05/12/20
04/12/25
 
Nguyễn Thạc Cường
Vụ Khoa học - Công nghê, Bộ Tài nguyên và Môi trường
05/12/20
04/12/25
 
Đào Đình Lương
Bảo hiểm Xã hội huyện Bắc Yên, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
05/12/20
04/12/25
 
Đào Đình Lương
Bảo hiểm Xã hội huyện Bắc Yên, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
05/12/20
04/12/25
 
Quách Ái Đức
Sở Y tế, Tỉnh Bình Phước
05/12/20
05/12/23
 
Quách Ái Đức
Sở Y tế, Tỉnh Bình Phước
05/12/20
05/12/23
 
Trần Thành Quang
Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND, Thành phố Đà Nẵng
04/12/20
03/12/25