Danh sách đăng ký sử dụng phần mềm

#
Tên đăng ký
Cơ quan, Đơn vị
Ngày đăng ký
Ngày cập nhật
 
Lê Hồng Minh
UBND tỉnh, Tỉnh Sơn La
31/03/20
31/03/21
 
Đỗ Đình Đạt
Phòng Quản lý đô thị, Tỉnh Tuyên Quang
31/03/20
31/03/21
 
Huỳnh Thanh An
Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
31/03/20
31/03/21
 
Trịnh Đình Huấn
Liên đoàn Địa chất Xạ hiếm, Bộ Tài nguyên và Môi trường
31/03/20
30/03/25
 
Lê Đức Thọ
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An, Bộ Tư pháp
31/03/20
31/03/23
 
Mai Văn Hoàn
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Gia Lai
31/03/20
31/03/23
 
Phạm Thị Thu Hà
Sở Giao thông vận tải, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Ủy ban nhân dân xã Thạnh An
Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An
31/03/20
31/03/23
 
Nguyễn Mạnh Thắng
Phòng Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Lào Cai
31/03/20
31/03/21
 
Lê Đức Thọ
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An, Bộ Tư pháp
31/03/20
31/03/23
 
Hoàng Thị Lan Anh
Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai
31/03/20
31/03/23
 
Ủy ban nhân dân xã An Lạc Tây
Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
31/03/20
31/03/21
 
Vương Biên Thùy
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Lai Châu
31/03/20
29/03/30
 
Lê Đức Tuấn
Quỹ Bảo vệ môi trường Việt nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường
31/03/20
30/03/25
 
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
31/03/20
31/03/21
 
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
31/03/20
31/03/21
 
Đỗ Phước Trung
Sở Du lịch, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
31/03/20
31/03/21
 
Rơ Chăm La Ni
Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai
31/03/20
31/03/23
 
Ủy ban nhân dân xã An Lạc Tây
Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
31/03/20
31/03/21
 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng
Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Nguyễn Quý Phương
Vụ Lữ hành, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
31/03/20
27/09/20
 
Hồ Ngọc Phương
Sở Tài chính, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Nguyễn Quý Phương
Vụ Lữ hành, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
31/03/20
27/09/20
 
Nguyễn Thị Thành
Bảo hiểm Xã hội huyện Đức Trọng, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Nguyễn Xuân Nho
Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Tuyên Quang
31/03/20
31/03/21
 
TEST1
TEST1, TEST1
31/03/20
31/03/21
 
Đồng Văn Liệt
Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu
31/03/20
29/03/30
 
Nguyễn Văn Dương
Ban Quản lý Dự án Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ
31/03/20
31/03/21
 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
31/03/20
29/03/30
 
Lâm Thị Huỳnh Anh
Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
31/03/20
31/03/21
 
Nguyễn Đức Sâm
Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh Nam Định
31/03/20
31/03/21
 
Sô Bá Dựng
Xã Phước Tân, Tỉnh Phú Yên
31/03/20
31/03/23
 
Nguyễn Văn Thanh
Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Lê Đức Huy
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Tỉnh Tuyên Quang
31/03/20
31/03/23
 
Phòng Văn hóa và Thông tin
Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
31/03/20
31/03/21
 
Lưu Văn Năng
Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường
31/03/20
30/03/25
 
Phòng Văn hóa và Thông tin
Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
31/03/20
31/03/21
 
Đỗ Việt Hưng
Sở Xây dựng, Tỉnh Gia Lai
31/03/20
31/03/23
 
Võ Văn Cư
Bảo hiểm Xã hội Quận Bình Tân, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam
Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
31/03/20
30/03/25
 
Nguyễn Thanh Xuân
Văn phòng HĐND và UBND, Tỉnh Long An
31/03/20
31/03/23
 
Trung tâm Thông tin - dữ liệu biển và hải đảo
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường
31/03/20
30/03/25
 
Trần Văn Thu
Bảo hiểm Xã hội huyện An Lão, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Trần Thị Ánh Tuyết
Văn phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Trần Văn Tâm
Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
31/03/20
31/03/21
 
Trần Văn Tâm
Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
31/03/20
31/03/21
 
Ủy ban nhân dân xã Thạnh An
Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An
31/03/20
31/03/23
 
Đào Cảnh Đức
Bảo hiểm Xã hội huyện An Lão, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Đỗ Việt Hưng
Sở Xây dựng, Tỉnh Gia Lai
31/03/20
31/03/23