Danh sách đăng ký sử dụng phần mềm

#
Tên đăng ký
Cơ quan, Đơn vị
Ngày đăng ký
Ngày cập nhật
 
Mai Thị Hoa
Vụ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường
31/03/20
30/03/25
 
Ngô Thị Minh Hòa
Bảo hiểm Xã hội Quận 9, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng
31/03/20
31/03/21
 
Mai Quốc Thắng
Ban Thực hiện chính sách BHXH, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Thái Thanh Hải
Phòng Công nghệ thông tin, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
31/03/23
 
Phòng Nội vụ
Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu
31/03/20
29/03/30
 
Ủy ban nhân dân xã Hòa Khương
Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Ủy ban nhân dân xã Hòa Khương
Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Ủy ban nhân dân xã Hòa Khương
Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Lữ Văn Khởi
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Tỉnh Long An
31/03/20
31/03/23
 
Ủy ban Nhân dân xã Bình Nhì
Huyện Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang
31/03/20
31/03/23
 
TEST1
TEST1, TEST1
31/03/20
31/03/21
 
Tòng Thị Hiên
Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La
31/03/20
31/03/21
 
Lê Thanh Hải
Văn phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Ủy ban Nhân dân xã Bình Nhì
Huyện Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang
31/03/20
31/03/23
 
Đoàn Thanh Thủy
Phòng Pháp chế và Quản lý hoạt động công nghệ thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường
31/03/20
30/03/25
 
Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường
31/03/20
30/03/25
 
Cục Công nghệ Thông tin
Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Tư pháp
31/03/20
31/03/23
 
Phan Huy Hiếu
Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp
31/03/20
31/03/23
 
Nguyễn Thành Nam
Cục Thống kê tỉnh Sơn La, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
31/03/20
31/03/21
 
Đỗ Thị Thanh Vân
Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường
31/03/20
30/03/25
 
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ, Tỉnh Long An
31/03/20
31/03/21
 
Sở Nội vụ
Sở Nội vụ, Tỉnh Long An
31/03/20
31/03/21
 
Tạ Thành Đô
Phòng Nội vụ, Tỉnh Long An
31/03/20
31/03/23
 
Đỗ Thị Thanh Hương
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Tuyên Quang
31/03/20
31/03/21
 
Vương Vĩ Thọ
Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Tỉnh Lai Châu
31/03/20
29/03/30
 
Trịnh Văn Hoàng
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh Nam Định
31/03/20
31/03/21
 
Trần Thị Ngọc Bích
Trung tâm công nhận văn bằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
31/03/20
31/03/21
 
Hồ Ngọc Nam
Phòng Tài chính Doanh nghiệp, Thành phó Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Nguyễn Trung Thảo
Phường 6, Tỉnh Sóc Trăng
31/03/20
31/03/21
 
Nguyễn Tiến Thành
Vụ Hợp tác quốc tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Nguyễn Tiến Thành
Vụ Hợp tác quốc tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Trịnh Văn Hoàng
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh Nam Định
31/03/20
31/03/21
 
Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sẳn và thủy sản
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh Nghệ An
31/03/20
31/03/21
 
Lưu Thị Thuý Ngát
Phòng Chế độ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Ủy ban nhân dân Xã Trường Khánh
Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng
31/03/20
31/03/21
 
Trung tâm Giống cây trồng
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh Nghệ An
31/03/20
31/03/21
 
Lê Xuân Giao
Văn phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam
31/03/20
31/03/21
 
Ngô Hữu Phước
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Tỉnh Đồng Tháp
31/03/20
31/03/21
 
Phòng Lao động thương binh và Xã hội
Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
31/03/20
31/03/21
 
Trần Hữu Tước
Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh Tiền Giang
31/03/20
31/03/23
 
Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
31/03/20
31/03/21
 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
31/03/20
31/03/21
 
Trần Thị Nga
Viện Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Nha Trang, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
31/03/20
31/03/23
 
Bùi Xuân Lượng
Xã Văn Phú, Tỉnh Tuyên Quang
31/03/20
31/03/21
 
Trần Công Thắng
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tỉnh ủy Bắc Giang
31/03/20
31/03/23
 
Sở Tài chính
Sở Tài chính, Thành phố Đà Nẵng
31/03/20
30/03/25
 
Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung
Ủy ban nhân dân huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
31/03/20
31/03/21
 
Hồ Nghĩa Đức
Sở Tài chính, Tỉnh Nghệ An
31/03/20
31/03/23
 
TEST1
TEST1, TEST1
31/03/20
31/03/21